تبلیغات
!!!...مانده در دیار رویاها - مطالب تیر 1389*برگ در هنگام زوال می افتد و میوه در هنگام كمال.
 بنگر كه چگونه می افتی؟!

                                            چوبرگی زرد یا سیبی سرخ؟!!!

                                                                                              "
كنفسیوس"


تاریخ : دوشنبه 28 تیر 1389 | 13:04 | نویسنده : یغما | نظرات
می گذرم از میان رهگذران مات
می نگرم در نگاه رهگذران كور
اینهمه اندوه در وجودم و من لال
اینهمه غوغاست دركنارم ومن دور


                                                         دیگردرقلب من نه عشق نه احساس
                                                         دیگر در جان من نه شور نه فریاد
                                                         دشتم اما در او نه ناله ی مجنون
                                                         كوهم اما در او نه تیشه ی فرهاد

 
هیچ نه انگیزه ای كه هیچم و پوچم!
هیچ نه اندیشه ای كه سنگم وچوبم!
همسفر قصه های تلخ غریبم
رهگذر كوچه های تنگ غروبم


                                                          آنهمه خورشیدهاكه درمن می سوخت
                                                          چشمه اندوه شد زچشم ترم ریخت!
                                                          كاخ امیدی كه برده بودم تا ماه...
                                                          آه آوار غم شد و به سرم ریخت!


میگذرم از میان رهگذران مات
میشمرم میله های پنجره را
می نگرم در نگاه رهگذران ك و  ر
می شنو م قیل و قال زنجره ها را....

                                                                       "فریدون مشیری"
                                                                   /از كتاب:بهار را باور كن/


تاریخ : شنبه 19 تیر 1389 | 18:54 | نویسنده : یغما | نظرات
همه ی هستی من آیه ی تاریكیست
كه تورا در خودتكرار كنان
به سحرگاه شگفتی ها و رستن ها ابدی خواهد برد
من در این آیه تو را آه كشیدم آه
من در این آیه تورا
به درخت و آب و آتش پیوند زدم
.
.
.
.
زندگی شاید
یك خیابان دراز است كه هرروز زنی با زنبیلی از آن میگذرد.
زندگی شاید
ریسمانی ست كه مردی با آن خود را از شاخه می آویزد.
زندگی شاید
طفلی ست كه از مدرسه بر می گردد.
زندگی شاید
یالگاه گیج رهگذری باشد
كه كله از سر بر میدارد
وبه یك رهگذر دیگر بالبخندی بامعنی میگوید"صبح به خیر"

                                                                                      "فروغ فرخ زاد"


تاریخ : پنجشنبه 17 تیر 1389 | 14:16 | نویسنده : یغما | نظرات

تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شب
                                                                                بدینسان خوابها را با تو زیبا می کنم هر شب
تبی این گاه را چون کوه سنگین می کند آنگاه
                                                                              چه آتشها که در این کوه برپا می کنم هر شب
تماشایی است پیچ و تاب آتش ها خوشا بر من
                                                                                که پیچ و تاب آتش را تماشا می کنم هر شب
مرا یک شب تحمل کن که تا باور کنی ای دوست
                                                                                   چگونه با جنون خود مدارا می کنم هر شب
چنان دستم تهی گردیده از گرمای دست تو
                                                                            که این یخ کرده را از بیکسی ها می کنم هرشب
تمام سایه ها را می کشم بر روزن مهتاب
                                                                            حضورم را ز چشم شهر حاشا می کنم هر شب
دلم فریاد می خواهد ولی در انزوای خویش
                                                                                       چه بی آزار با دیوار نجوا می کنم هر شب


                           کجا دنبال مفهومی برای عشق می گردی ؟
                         که من این واژه را تا صبح معنا می کنم هر شب


                                        
     "محمد علی بهمنی"

تاریخ : سه شنبه 15 تیر 1389 | 12:24 | نویسنده : یغما | نظرات

بی تو طوفان زده ی دشت جنونم
 
صید افتاده به دریاچه خونم
 
تو چسان می گذری غافل از اندوه درونم؟
 
بی من از كوچه گذر كردی و رفتی
 
بی من از شهر سفر كردی و رفتی
 
قطره ای اشك درخشید به چشمان سیاهم
 
تا خم كوچه به دنبال تو لغزید نگاهم
 
تو ندیدی ، نگهت هیچ نیفتاد به راهی كه گذشتی
 
چون در خانه ببستم دگر از پای نشستَم

گوییا زلزله آمد ، گوییا خانه فرو ریخت سر من
 
بی تو من در همه ی شهر غریبم
 
بی تو كس نشنود از این دل بشكسته صدایی
 
بر نخیزد دگر از مرغك پر بسته نوایی
 
تو همه بود و نبودی تو همه شعر و سرودی
 
چه گریزی ز بر من كه ز كویت نگریزم
 
گر بمیرم ز غم دل به تو هرگز نستیزم
 
من و یك لحظه جدایی ،نتوانم ،نتوانم
 
بی تو من زنده نمانم.

                                          "هما میر افشار"

تاریخ : شنبه 12 تیر 1389 | 12:35 | نویسنده : یغما | نظرات

خداوند اندیشید و اولین اندیشه ی او فرشته بود.
و خداوند سخن گفت و اولین سخن او انسان بود.....!
.
.
.
.
.
برای همیشه براین سواحل قد میزنم.
میان ماسه هاو كف ها
مد دریا آثار پایم را محو خواهد كردو باد كف دریا رااز بین خواهد برد.
اما دریا و ساحل تا ابد جاودانه باقی خواهد ماند...!

 
                                                                                              "جبران خلیل جبران"
                                                                                 " كتاب ماسه و كف/انتشارات نیك جام"


تاریخ : جمعه 11 تیر 1389 | 17:49 | نویسنده : یغما | نظرات
اگر كسی به تو لبخند بزند می توانی به او مهربانی كنی ولی اگر به او بخندی نمیتوانی از گناه خویش درگذری!
اگر كسی به تو بدی كند میتوانی آن بدی را فراموش كنی ولی اگر به
 او بدی كنی همیشه به یاد بدی خویش خواهی بود...!
.
.
.
مطمئن باش كه این شخص دوم ذات توست ولی با حساسیت
 بیشتر در جسمی غیر از جسم توست............!!!

                                                                                                                "جبران خلیل جبران"


تاریخ : چهارشنبه 9 تیر 1389 | 10:23 | نویسنده : یغما | نظرات


تاریخ : شنبه 5 تیر 1389 | 12:20 | نویسنده : یغما | نظرات
                                                                مردی ز كننده در خیبر پرس
                                                              اسرار كرم ز خواجه قنبر پرس
                                                             گرطالب فیض حق بصدقی حافظ
سرچشمه آن زساقی كوثر پرس

این روز ها كه میرسه دلم یه جوری میشه نه بخاطر روز پدر بلكه بخاطر اتفاقی كه خدود دو سال پیش تو همین روز
اتفاق افتاد و روح و وجودم پیوند خورد بانام زیبای علی(ع).و من این رو مثل راز تو سینم نگه داشتم !
این روزا كه میرسه نه نه اصلا كلا این ماه كه از راه مید دلم یه جورایی میشه و اشكام بی دلیل جاری !

 "بگذارید و بگذرید ببینید و دل مبندید چشم بیاندازید و دل مبازید...كه دیر یا زود باید گذاشت و گذشت"
                                                                                                                                                        علی (ع)


واما پدرم تو كه ستاره ی قطبی ام هستی در شبهای تاریك كویر تنهایی ام و امیدم هستی در شبهای ناباوری و یاس توكه زندگیم را معنا و ارزش می بخشی !
 تو كه قلبی به بزرگی آسمانهاداری!
چطور میتوانم سپاست كنم !
چطور میتوانم صبوریهایت را در برابر اشتباهاتم سپاس گویم!؟
چطور ........
مرا ببخش اگر لحظه ای باعث آزارت شده ام!
مرا ببخش  اگر لحظه ای تو را رنجانده باشم!
مرا ببخش بخاطر همه ی بدیهایم...
مرا ببخش....

 پدر همیشه مهربانم روز همه ی خوبیهایت مبارك!
تاریخ : جمعه 4 تیر 1389 | 22:41 | نویسنده : یغما | نظرات
دوباره دلتنگ شده ام
دوباره جنگی ست درونم
سراغ حافظ میروم و

 احساسی

نیت میكنم
ای حافظ شیرازی بر من نظر...
بازش میكنم
باز هم همان است
"شب وصل است و طی شد نامه ی هجر...."
حرصم میگیرد
باخودم میگویم
این حافظ هم نفس از جای گرم بلند میشه ها
دلم عجیب گفته ست
 شب از نصفه گذشته
خیال خواب ندارم
دلم عجیب گرفته
نمیدانم چرا
هیچ نمیدانم
سرم رارو بالش میگذارم
باخودم زمزمه میكنم
"مست مستم اما مستی دیگرم
                  امشب از هرشب به تو عاشق ترم "
چشمانم خیس شده
پتو را روی سرم میكشم
و این شب را نیز به پایان میبرم
"باز دوباره صبح شد
من هنوز بیدارم
كاش میخوابیدم
تورو خواب میدیدم"

پی نوشت:هرشب كه ماه رو از پنجره میبینم به یاد این شعر شهریار می افتم...!

امشب ای ماه به درد دل من تسكینی
                             آخر ای ماه توهمدرد من مسكینی
كاهش جان تو من میبینم و من میدانم
                            كه تو از دوری مهتاب چه ها میبینی

تاریخ : پنجشنبه 3 تیر 1389 | 14:18 | نویسنده : یغما | نظرات
"راه سرشار از امید است
بدان كه امروز منتظر فرداییست
كه تو دیروز در امید وصالش بودی!
بهترین لحظه ها را در یابیم
بهترین لحظه راهی شدن امروز است
لحظه را در یابیم
                       باور روز برای گذر از شب كافیست!!!
"


عکس فانتری


تاریخ : چهارشنبه 2 تیر 1389 | 17:51 | نویسنده : یغما | نظرات
امروز كارنامه گرفتم بدنبود در حد انتظار و تلاشم بود!!!
 به هرحال دوم تجربی هم گذشت با تمام خاطره های خوب و بدش ولی من دوسش داشتم!
یاد جمله ای افتادم كه تو مجله موفقیت خونده بودم:

به اندازه ای كه تلاش كردی نتیجه میگیری نه كمتر نه بیشتر!


پی نوشت:یابه اندازه ی آرزوهات تلاش كن  یابه اندازه ی تلاشت آرزو!!!
برای سال  بعد باید بیشتر تلاش كنم و انتظارمو از خودم ببرم بالا چون من میتونم .
چون من آرزوهام بزرگه ...!
باید تلاشمو به اندازه ی آرزوهام بیشتر كنم!


احساسی

تاریخ : سه شنبه 1 تیر 1389 | 13:58 | نویسنده : یغما | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.