تبلیغات
!!!...مانده در دیار رویاها - رانده شده....!
دست بردارازاین هیكل غم
كه ز ویرانی خویش است آباد
دست بردار كه تاریكم و سرد
چون فرومرده چراغ ازدم_باد
                                                             دست بردار زتو در عجبم
                                                             به در بسته چه میكوبی سر!
                                                             نیست میدانی در خانه كسی
                                                             سر می كوبی باز به در...
زنده ام اینگونه به غم
خفته ام در تابوت
حرف هادارم دردل
می گزم لب به سكوت
                                                            دست بردار اگر خاموشم
                                                           بالبم هرنفسی فریاد است
                                                           به نظر هرشب و روزم سالی ست
                                                            گرچه خود عمر به چشمم باداست
رانده اندم همه از درگه خویش
پای پر آبله لب پر افسوس
میكشم پای براین جاده ی پرت
میزنم گام بر این راه عبوس!
                                                          می روم با ره خود...
                                                          سر فرو چهره به هم
                                                         باكسم كاری نیست
                                                         سد چه بندی به ره ام؟!!
دست بردار !چه سودآیدبار
از چراغی كه نه گرماش ونه نور؟
چه امید از دل تاریك كسی
كه نهاندش سرزنده  به گور
                                                         میروم كه به راهی مطرود
                                                         كه فرو رفته به آفاق سیاه
                                                         دست بردار ازین عابر مست
                                                         یك طرف شو منشین بر سر راه!!                                                                                       "احمد شاملو"


تاریخ : یکشنبه 18 مهر 1389 | 14:38 | نویسنده : یغما | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.